STANDARDI KVALITETA U SPORTU

Novi svjetski rekordi nikad nisu lošiji od prethodnih svjetskih rekorda.


Tako je i sa zahtjevima za povećanjem kvaliteta u sportu. Taj proces je nezaustavljiv, uvijek se traži novi veći kvalitet, čak i kod narednog godišnjeg licenciranja.


Zajedno sa partnerima u kvalitetu, možemo pripremiti sve neophodno za implementaciju medjunarodniih ISO standarda kvaliteta u Vašu klupsku organizaciju.

Možda već sutra, na medjunarodnoj sceni ili u višem rangu takmičenja, ti standardi kvaliteta postanu zahtjevani i obavezni dio Vaše klupske organizacije.


Ne čekajte na druge.

Budite kvalitetni na vrijeme i čekajte svoju šansu !

Novi svjetski rekordi nikad nisu lošiji od prethodnih svjetskih rekorda.


Tako je i sa zahtjevima za povećanjem kvaliteta u sportu. Taj proces je nezaustavljiv, uvijek se traži novi veći kvalitet, čak i kod narednog godišnjeg licenciranja.


Zajedno sa partnerima u kvalitetu, možemo pripremiti sve neophodno za implementaciju medjunarodniih ISO standarda kvaliteta u Vašu klupsku organizaciju.

Možda već sutra, na medjunarodnoj sceni ili u višem rangu takmičenja, ti standardi kvaliteta postanu zahtjevani i obavezni dio Vaše klupske organizacije.


Ne čekajte na druge.

Budite kvalitetni na vrijeme i čekajte svoju šansu !