RAČUNOVODSTVENA PODRŠKA U SPORTU

Da bi igrač bio koncentrisan na svoje partije na terenu, potrebno je da svi prateći segmenti kluba funkcionišu... da mu je riješen status, da ga ne brinu nikakvi prateći formulari, papiri, dozvole, prijave.... da li je to, baš uvijek, tako ?


Odgovarajuća računovodstvena podrška svim klupskim aktivnostima nudi i uštede i dobro funkcionisanje kluba. Zajedno sa partnerima, stojimo Vam na raspolaganju da pronadjemo najefikasniji/najprihvatljiviji model prijava domaćih i stranih igrača, te i svih poslovnih transakcija kluba.


Kad Vam zatreba jedan kreativan potez...

Da bi igrač bio koncentrisan na svoje partije na terenu, potrebno je da svi prateći segmenti kluba funkcionišu... da mu je riješen status, da ga ne brinu nikakvi prateći formulari, papiri, dozvole, prijave.... da li je to, baš uvijek, tako ?


Odgovarajuća računovodstvena podrška svim klupskim aktivnostima nudi i uštede i dobro funkcionisanje kluba. Zajedno sa partnerima, stojimo Vam na raspolaganju da pronadjemo najefikasniji/najprihvatljiviji model prijava domaćih i stranih igrača, te i svih poslovnih transakcija kluba.


Kad Vam zatreba jedan kreativan potez...