KO NAS PREDSTAVLJA U BIH

Osnivač, partner i direktor


Bosna i Hercegovina/Srbija, 45. godina, 20 godina radnog iskustva.


Diplomirani ekonomista.

Prije osnivanja i razvoja vlastitog koncepta   SOLVIA grupa, karijeru razvijao kroz bankarski sektor u BiH.


Obavljao nekoliko specijalističkih i direktorskih funkcija u sektorima investicionog bankarstva; monitoringa korporativnih i SME klijenata; procjene i odobravanja kreditnog rizika; te restrukturiranja velikih korporativnih klijenata; u Banjoj Luci i u Sarajevu.


Za HAAB ERCE, Zagreb još 2008. godine izvršio ocjenu vrijednosti kapitala M:tel ad Banja Luka.


Od strane poslodavca, bio i nagrađivan kao Top performer u oblasti upravljanja kreditnim rizikom.


Posjeduje zvanja: broker, portfolio manager, ovlašćeni procjenjivač kapitala preduzeća i ovlašćeni agent osiguranja,te značajna pozitivna iskustva u apliciranju za finansijske grantove medjunarodnih/lokalnih donatora.


Stručno se usavršavao u Banjoj Luci, Zagrebu, Beogradu, Austriji i Sarajevu.

Aktivno, tokom 16 godina, učestvovao u radu KSRS/KSBIH.


Kontakt: +387 (0)65 727 471

Email: info@rossoblu.ba

Osnivač, partner i direktor


Bosna i Hercegovina/Srbija, 45. godina, 20 godina radnog iskustva.


Diplomirani ekonomista.

Prije osnivanja i razvoja vlastitog koncepta   SOLVIA grupa, karijeru razvijao kroz bankarski sektor u BiH.


Obavljao nekoliko specijalističkih i direktorskih funkcija u sektorima investicionog bankarstva; monitoringa korporativnih i SME klijenata; procjene i odobravanja kreditnog rizika; te restrukturiranja velikih korporativnih klijenata; u Banjoj Luci i u Sarajevu.


Za HAAB ERCE, Zagreb još 2008. godine izvršio ocjenu vrijednosti kapitala M:tel ad Banja Luka.


Od strane poslodavca, bio i nagrađivan kao Top performer u oblasti upravljanja kreditnim rizikom.


Posjeduje zvanja: broker, portfolio manager, ovlašćeni procjenjivač kapitala preduzeća i ovlašćeni agent osiguranja,te značajna pozitivna iskustva u apliciranju za finansijske grantove medjunarodnih/lokalnih donatora.


Stručno se usavršavao u Banjoj Luci, Zagrebu, Beogradu, Austriji i Sarajevu.

Aktivno, tokom 16 godina, učestvovao u radu KSRS/KSBIH.


Kontakt: +387 (0)65 727 471

Email: info@rossoblu.ba